Tidskriften »Alkohol & Narkotika«

Löpande layout samt bildredaktör för tidskriften »Alkohol & Narkotika«, en drogpolitiskt oberoende tidskrift som ges ut av CAN med 6 nummer per år.

Identitet
• Tidningslayout
• Bildredaktör