Läsning Pågår

Logotyp för »Läsning Pågår«, ett skolprojekt för att skapa och stärka intresset för läsning och skrivande, från Författarcentrum Öst.

Logotyp