Antologin »dock-ument, anti-logi«

Formgivning av inlagan och typografi till den 320-sidiga antologin ”dock-ument, anti-logi”, utgiven av Dockhaveri förlag 2016.

• Layout för inlaga
Typografi & sättning