Tidskriften »Med andra ord«

Formgivning och original av ett jubileumsnummer av tidskriften »Med andra ord«, en litterär tidskrift om översättning.

Layout