Tidskriften »Kritiker«

Formgivning, html- och css-kodning samt löpande uppdateringar av hemsidan för Kritiker – en tidskrift med fokus på litteratur, konst och essäistik.

Hemsida
• Posters
• Banners
• Annonser