Tidskriften »Alkohol & Narkotika«

Komplett redesign av tidskriften »Alkohol & Narkotika«, en drogpolitiskt oberoende tidskrift som ges ut av CAN med 6 nummer per år.

Logotyp
Formspråk