Översättarcentrum

Framtagning av en grafisk manual till Översättarcentrum, en förmedling av skönlitterära och facklitterära översättare, samt övriga trycksaker.

Grafisk manual
Foldrar
• Rollups, badges & övriga trycksaker