Rum för översättning

Logotyp för »Rum för översättning«, ett samarbete mellan Sveriges författarförbund, Statens kulturråd, Tolk- och översättarinstitutet, Översättarcentrum och HDK-Valand.

Logotyp