Rum för översättning

Logotyp för Rum för översättning, ett samarbete mellan Sveriges författarförbund, Statens kulturråd, Tolk- och översättarinstitutet, Översättarcentrum och HDK-Valand.

Logotyp