Världens Läsare!

Identitet för det språkfrämjande projektet Världens Läsare! som vill inspirera flerspråkiga barn i mellanstadiet att bibehålla och utveckla sina språk.

• Logotyp
• Guidelines
sociala medieruttryck

category

date